Subsidie

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Dat merkt u elke dag. Dit is een gevolg van de CO2 uitstoot. De verbranding van fossiele brandstoffen door verkeer, industrie en huishoudens zorgt ervoor dat het grondwaterpeil stijgt en er meer neerslag komt. Nederland heeft zich gecommiteerd aan de klimaatdoelstelling. Wij liggen niet op schema en blijven achter. Daarom heeft de overheid een subsidieregeling ingesteld.

Wateroverlast

Door de toenemende verstedelijking wordt een steeds groter oppervlak van ons land met harde materialen bedekt. Denk maar aan wegen, straten, tuinen en daken etc. Regenwater trekt steeds minder snel weg en onze rioleringen die de afwatering verzorgen reken overbelast. Gemeenten (verantwoordelijk voor het rioolstelsel) en Waterschappen (verantwoordelijk voor het grondwaterpeil) zijn met acties begonnen om de “harde” bedekking terug te dringen en de afwaterig te bevorderen.

Kleiva helpt

Wij leveren dakbedekkingen die helpen de effecten van de CO2 uitstoot en de wateroverlast te bestrijden. Wij helpen u met het aanvragen van subsidies door het leveren van technische specificaties die nodig zijn voor het aanvragen van subsidies.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor subsidie bij de vervanging van uw dak? Neem dan contact met ons op.

Contact

Subsidie waarvoor?

Luchtzuiverende dakbedekking

Een luchtzuivend dak heeft 2 grote voordelen.

1. Door de reflecterende toplaag zal uw gebouw minder snel opwarmen. Dat levert besparing op energiekosten voor koeling. Door de reflectie neemt ook de gevoeligheid van het dak voor grote temperatuurschokken af. Metingen hebben aangetoond dat dit een gunstige invloed heeft op de levensduur van uw dak.

2. Luchtzuiverend dakbedekkingsmateriaal heeft een speciale (titanium) coating. Door UV straling komt er energie vrij voor het afbreken van de schadelijke stoffen. De schadelijke stoffen worden omgezet in milieu-neutrale stoffen zoals water, koolstofdioxyde of zouten. Deze onschadelijke stoffen worden meegevoerd met de wind of door regenwater van het dak gespoeld.

Groot voordeel van dit materiaal is dat het op vrijwel elk dak aangebracht kan worden
Meer over luchtzuiverende daken


Meer over groene daken


Groene daken

Een groendak heeft eveneens voordelen

1. Door de hoge isolatiewaarde van een groendak kunt u aanzienlijk besparen op energiekosten voor verwarming. Ook de energiekosten voor koeling (airco en klimaatbeheersing) liggen veel lager. In de zomer is een groendak gemiddeld 3 graden koeler dan een bitumen dak! In de winter isoleert het.

2. Het neemt een deel van het regenwater op en en dat helpt overbelasting- en overstort van het rioleringssysteem te voorkomen; Een groen dak gaat ongeveer 2 keer zo lang mee als een bitumendak. Groene daken zijn goed voor flora en fauna, het maakt de omgeving groener. Ze nemen fijnstof op, verbeteren de luchtkwaliteit en ze hebben een geluiddempende werking.

Een groen dak kan niet op elk gebouw worden aangebracht. Het brengt extra gewicht met zich mee en uw dakconstructie moet dat wel aankunnen.

Subsidie door wie?

Overheid.

Als u besluit uw bedrijfsgebouw te laten isoleren en en combineert dat met een luchtzuiverende dakbedekking kan de subsidie oplopen tot € 30 per m2. Uiteraard moet de isolatiewaarde aan een bepaalde waarde voldoen. Wij kunnen u bij de aanvraag en de technische specificaties helpen. Meer hierover in de Energielijst 2017. (pag. 22)

Naar de Energielijst 2017


Gemeenten

Verschillende grote gemeenten (o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Alphen aan de Rijn, Almelo, Amstelveen, ’s Gravenhage, Groningen, Hoorn, ’s Hertogenbosch, Leiden, Rotterdam, Soest, Tiel, Tilburg, Utrecht, Zoeterwoude, Zwijndrecht) in ons land geven ook een subsidie voor groene daken, Dat regeling kan per gemeente verschillend zijn. Meer informatie bij uw gemeente.

Waterschap

Het Hoogheemraadschap Delfland is in 2016 een pilot voor een subsidieregeling begonnen. De nadruk ligt bij deze pilot op maatregelen die water vasthouden en geleidelijk loslaten zodat de overlast van water afneemt. Voorbeeld van een van de projecten is een buurt die gezamenlijk groene daken op hun schuurtje heeft aangebracht. De bevindingen van de pilot worden gebruikt voor een subsidieregeling.

Voorbeeld project

Schoolgebouw, Oud Beijerland

In Oud Beijerland hebben wij een schoolgebouw voorzien van een nieuwe dakisolatie. Voor de dakbedekking is gekozen voor een luchtzuivende bitumenbedekking. (hieronder kunt u een fotoreportage van dit werk zien) De witte reflecterende dakbedekking zorgt dat de warmte wordt teruggekaatst en houdt de binnentemperatuur een stuk aangenamer. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten voor koeling.

De (titanium) coating zorgt ervoor dat CO2 op het dak terechtkomt. Het werkt als het ware als een magneet. De schadelijke CO2 wordt door een chemische reactie omgezet in onschadelijke zouten en mineralen. Dat laatste wordt door de regen weggespoeld. De titanium coating blijft onverminderd werkzaam gedurende de hele levensduur van de dakbedekking.

Deze luchtzuiverende dakbedekking geeft naast de subsidie voor de isolatie nog een extra subsidie van € 10 vanwege het goede milieu effect. De totale subsidie voor dit project kwam daarmee op € 30 per m2. Dat maakt het renoveren van uw dak wel erg aantrekkelijk. U bespaart op de kosten van de renovatie van uw dak, u bespaart op energiekosten voor koeling en.... u doet wat goeds voor de omgeving en het milieu.

Meer weten?

Wilt u meer weten luchtzuiverende dakbedekking?
Wilt u meer informatie over groene daken?
Meer weten over uw dak en mogelijke susidie?

Wij helpen u graag verder, neem contact met ons op


Contact